EnGarde kortų žaidimas

 • 1 Box EnGarde TCG
  20 PM
  Description

  Pajuskite EnGarde Britalijos kovas!
  Galingieji Britalijos kovotojai pasiruošę įsiveržti į mūšio lauką naujajame „Britalija kovos KPK: Kovų dėklas“ rinkinyje!
  Rinkinis yra paruoštas žaisti su 60 kortų kalade su Britalijos kovotojais, 3 informacinės kortelės, 1 taisyklių knygelė, 1 vieno žaidėjo žaidimų kilimėlis, 1 žalias skaitiklių rinkinys ir 1 didelė metalinė moneta.
  Taip pat gausite 1 strateginį lapą ir 1 kodų kortelę, kurią galėsite žaisti ateityje. Šią kaladę internetu galėsite žaisti Britalija kovos KPK gyvai internetu!
  Šioje Britalia mūšio kaladėje yra viskas, ko reikia norint pradėti ir iškart kovoti su priešininkais!

 • 1 Box EnGarde TCG
  20 PM
  Description

  Feel the battle of EnGarde Britalia!
  Powerful Britalia Battles are ready to charge onto the battlefield in the new Britalia Battle TCG: Battle Decks!
  Includes 1 ready-to-play 60-card deck featuring Britalia Battle, 3 reference cards, 1 rules booklet, 1 single-player playmat, 1 set of damage counters, and 1 large metallic coin.
  You will also get 1 deck box, 1 strategy sheet, and 1 code card to play in the future, this deck online in Britalia Battle TCG Live!
  This Britalia Battle Deck has everything you need to get started and battle your opponents right away!

 • 1 Box EnGarde TCG
  20 PM
  Description

  Pajuskite EnGarde Daglagos kovas!

  Šioje Daglaga kovos TCG: Kovų dėklas rinkinyje jūs rasite viską, ko reikia, norint patirti intensyvius mūšius ir išbandyti savo strateginius įgūdžius. Šis rinkinys įtraukia įdomių bonusų, kurie praturtins jūsų žaidimo patirtį:

  1. 60 kortų kaladė su Daglaga kovotojais: Gausite visas būtinas kovos kortas, kurios padės jums kurti savo strategiją ir kovoti su priešininkais.
  2. 3 informacinės kortelės: Šios kortelės suteiks jums papildomos informacijos apie kovotojus, jų galimybes ir unikalius įgūdžius, leisdamas jums geriau suprasti, kaip maksimaliai išnaudoti savo resursus.
  3. Taisyklių knygelė: Turėti aiškias ir aiškias taisykles yra būtina, norint išmokti ir mėgautis žaidimu. Taisyklių knygelė suteiks jums visą informaciją, reikalingą norint suprasti žaidimo mechaniką ir strategijas.
  4. Vieno žaidėjo žaidimų kilimėlis: Kilimėlis suteiks jums patogią ir tvirtą paviršių, ant kurio galėsite žaisti savo partijas be rūpesčių.
  5. Žalias skaitiklių rinkinys: Skaitikliai yra būtini norint sėkmingai žaisti žaidimą ir sekti svarbius rodiklius, tokie kaip gyvybės taškai arba resursai. Šis rinkinys apima visus reikalingus skaitiklius jūsų patogumui.
  6. Didelė metalinė moneta: Moneta ne tik yra puikus papildymas jūsų kolekcijai, bet ir gali būti naudojama kaip skaitytuvas arba papildomas žaidimo įrankis.
  7. Strateginis lapas: Šis lapas padės jums išplėsti savo strategiją ir sukurti veiksmingus būdus nugalėti priešininkus.
  8. Kodų kortelė: Su šia kortele galėsite žaisti internetu, kad patirtumėte kovos adrenalino net ir iš savo namų patogumo.
 • 1 Box EnGarde TCG
  20 PM
  Description

  Feel the struggles of EnGarde Daglago!

  In this Daglaga Battle TCG: Battle Case, you’ll find everything you need to experience intense battles and test your strategic skills. This set includes interesting bonuses that will enrich your gaming experience:

  1. Daglaga Fighters 60 Card Deck: You will get all the battle cards you need to help you strategize and fight your opponents.
  2. 3 Info Cards: These cards will give you additional information about fighters, their capabilities and unique skills, giving you a better understanding of how to get the most out of your resources.
  3. Rule Book: Having clear and concise rules is essential to learning and enjoying the game. The rulebook will give you all the information you need to understand the mechanics and strategies of the game.
  4. Single Player Gaming Mat: The mat will give you a comfortable and sturdy surface on which to play your games without any worries.
  5. Green Counter Set: Counters are essential to successfully play the game and keep track of important metrics such as life points or resources. This kit includes all necessary counters for your convenience.
  6. Large Metal Coin: The coin is not only a great addition to your collection, but can also be used as a scanner or additional tool in the game.
  7. Strategy Sheet: This sheet will help you expand your strategy and create effective ways to defeat your opponents.
  8. Code Card: This card will allow you to play online to experience the adrenaline of combat even from the comfort of your home.
 • 1 Box EnGarde TCG
  400 PM
  Description

  Feel the battle of EnGarde Britalia!
  Powerful Britalia Battles are ready to charge onto the battlefield in the new Britalia Battle TCG: Battle Decks!
  Includes 20 TCG Cards Decks in 1 Full box
  Includes 1 ready-to-play 60-card deck featuring Britalia Battle, 3 reference cards, 1 rules booklet, 1 single-player playmat, 1 set of damage counters, and 1 large metallic coin.
  You will also get 1 deck box, 1 strategy sheet, and 1 code card to play in the future, this deck online in Britalia Battle TCG Live!
  This Britalia Battle Deck has everything you need to get started and battle your opponents right away!

 • 1 Box EnGarde TCG
  20 PM
  Description

  The EnGarde TCG Niputa Deck is a trading card game deck that offers a range of key features, benefits, and unique selling points. It provides players with a diverse selection of powerful cards, allowing for strategic gameplay and customization. The deck includes exclusive rare cards that are highly sought after by collectors and enthusiasts. With its unique artwork and high-quality printing, the Niputa Deck offers an immersive and visually appealing gaming experience. It is designed for both casual and competitive players, providing a balanced and enjoyable gameplay experience.

  Feel the struggles of EnGarde Niputa!

  In this Niputa Battle TCG: Battle Case, you’ll find everything you need to experience intense battles and test your strategic skills. This set includes interesting bonuses that will enrich your gaming experience:

  1. Niputa Fighters 60 Card Deck: You will get all the battle cards you need to help you strategize and fight your opponents.
  2. 3 Info Cards: These cards will give you additional information about fighters, their capabilities and unique skills, giving you a better understanding of how to get the most out of your resources.
  3. Rule Book: Having clear and concise rules is essential to learning and enjoying the game. The rulebook will give you all the information you need to understand the mechanics and strategies of the game.
  4. Single Player Gaming Mat: The mat will give you a comfortable and sturdy surface on which to play your games without any worries.
  5. Green Counter Set: Counters are essential to successfully play the game and keep track of important metrics such as life points or resources. This kit includes all necessary counters for your convenience.
  6. Large Metal Coin: The coin is not only a great addition to your collection, but can also be used as a scanner or additional tool in the game.
  7. Strategy Sheet: This sheet will help you expand your strategy and create effective ways to defeat your opponents.
  8. Code Card: This card will allow you to play online to experience the adrenaline of combat even from the comfort of your home.
 • 1 Box EnGarde TCG
  20 PM
  Description

  The EnGarde TCG Pirates Deck is a powerful card game deck that allows players to unleash their tactical skills. It offers a range of key features, benefits, and unique selling points. With this deck, players can engage in strategic battles, build their own pirate crew, and explore a captivating pirate-themed world. The deck is designed to provide an immersive and thrilling gaming experience, making it a must-have for card game enthusiasts.

  Feel the struggles of EnGarde Pirates!

  In this Pirates Battle TCG: Battle Case, you’ll find everything you need to experience intense battles and test your strategic skills. This set includes interesting bonuses that will enrich your gaming experience:

  1. Niputa Fighters 60 Card Deck: You will get all the battle cards you need to help you strategize and fight your opponents.
  2. 3 Info Cards: These cards will give you additional information about fighters, their capabilities and unique skills, giving you a better understanding of how to get the most out of your resources.
  3. Rule Book: Having clear and concise rules is essential to learning and enjoying the game. The rulebook will give you all the information you need to understand the mechanics and strategies of the game.
  4. Single Player Gaming Mat: The mat will give you a comfortable and sturdy surface on which to play your games without any worries.
  5. Green Counter Set: Counters are essential to successfully play the game and keep track of important metrics such as life points or resources. This kit includes all necessary counters for your convenience.
  6. Large Metal Coin: The coin is not only a great addition to your collection, but can also be used as a scanner or additional tool in the game.
  7. Strategy Sheet: This sheet will help you expand your strategy and create effective ways to defeat your opponents.
  8. Code Card: This card will allow you to play online to experience the adrenaline of combat even from the comfort of your home.
  wpChatIcon