EnGarde klubo taisyklės ir elgesio stardartai

Klubo narių taisyklės

KLUBO TAISYKLĖS IR ELGESIO STANDARTAI

Organizacijos pavadinimas:

Organizacija vadinasi „Ikandu“, VšĮ arbar (dar pavadinta – EnGarde arba EnGarde de la Rosa), kuris čia vadinamas klubu.

TIKSLAI

EnGarde arba Ikandu žaidimų klubas buvo įkurtas siekiant reklamuoti vaikų, paauglių, studentų, suaugusiųjų, garbaus amžiaus užimtūmą su įvairiais žaidimais, stalo žaidimais. Mes siekiame visais aspektais kaip naudingą užsiėmimą, suteikti galimybę nuo 13 metų ir vyresniems žaidėjams mėgautis žaidimais, neatsižvelgiant į tai, ar jie žaidžia. Konkurencijos prasme arba grynai rekreaciniais tikslais. Norėdami tai padaryti, mes suteiksime vietą, kurioje žaidėjai galės susitikti, taip pat pateiksime priimtiną žaidimų reljefo ir įrangos kiekį ir įvairovę.

Sieksime skatinti teigiamus santykius ir ryšius su kitais žaidimų klubais ir draugijomis. EnGarde klubas taip pat skatins socialinius atstovus, kurie padės plėtoti ir skatinti diskusijas, padedančias geriau suprasti įvairias žaidimų sistemas, skatinti keitimąsi žaidimų idėjomis ir padėti nariams ugdyti praktines technikas ir socialinius įgūdžius.

Pastaba: visi ne klubo nariai turi registuotis iš ansto, pateikti į klubo patalpas galima tik klubo nariams ir jų registuotiems svečiams.

Atsižvelgdamas į tai, klubas įsipareigoja visų pirma skatinti ir pritraukti į žaidimus esamus ir naujus žmones bei lavinti savo įgūdžius planuodamas ir organizuodamas treniruotes.

Šiuos tikslus galima pasiekti tik draugiškoje, bet gerai struktūrizuotoje atmosferoje, kurioje visi tie žaidėjai yra vienodai ir visiškai pasiryžę žaisti žaidimus.

Pagrindinės taisyklės

 • Linksmintis
 • Narystė ir vaiko apsauga, kadangi klubas veikia licencijuotose patalpose; Klube gali lankytis ar tapti nariais tik asmenys nuo 13 metų.
 • Visi vaikai nuo 13 iki 17 metų privalo turėti tėvų/įtėvių/globėjų sutikimą. Vaikai iki 18 metų negali kviesti svečius ar juos registruoti.
 • Visi vaikai kurie neturi 18 metų ir nori pateikti svečio statusu, privalo pirmą karta atsivesti vieną iš tėvų/įtėvių/globėjų ir jie turi parašyti raštišką sutikimą.
 • Tikimasi, kad visi nariai ir ne nariai, dalyvaujantys bet kuriuose savaitiniuose susitikimose yra susimokėja nario mokesčius.
 • EnGarde klubo posėdžiuose gali dalyvauti ne vyresni nei 18 metų nariai, kurie gali naudotis klubo paslaugomis sumokėję EnGarde metinį klubo mokestį. Klubas negali veikti „in loco parentis“ narių svečiams, taip pat negali prisiimti atsakomybės už kitų žmonių turtą, jei jis bus paliktas, nors jūsų prašoma atsižvelgti ir rūpintis tinkama pagarba vienas kito turtui žaidžiant.
 • Mokėkite EnGarde klubo mokesčius už dalyvavimą.
 • EnGarde klubo nariai ir besilankantys ne nariai visada privalo laikytis elgesio standartų.
 • Visos patalpos, žaidimų kambariai, žaidimų lauko vietovės yra stebimos video kameromis ir visi įrašai yra saugomi 7 dienas EnGarde klubo patalpose.

ELGESIO STANDARTAI

 • Norint išlaikyti šią struktūrą, būtina, kad VISI nariai būtų visiškai susipažinę su numatomais elgesio standartais, kurie siejami su visais gerais tokio pobūdžio klubais. To nepadarius, sugadinamas kitų malonumas ir galiausiai kyla visiškas sutrikimas bei draudimas nuo būsimų įvykių.
 • Lygios galimybės ir piktnaudžiavimas. Nė vienas narys ar lankytojas negali būti diskriminuojami dėl lyties, etninės grupės, spalvos, religijos, fizinės ar psichinės padėties, politinių įsitikinimų, seksualinės orientacijos, socialinės klasės ar dėl ko protingas asmuo galėtų laikyti neteisingą. Nors EnGarde klubas skatins lygias galimybes visiems, jis taip pat imsis veiksmų, kad pašalintų pranešimus apie narius, kenčiančius nuo fizinės, psichologinės, seksualinės ar kitokios prievartos. Šis veiksmas išsamiai aprašytas skiltyje Skundai ir drausmė.

Klubo organizatoriai, kurie yra nemokami savanoriai, skiriantys savo laiką ir pastangas administruojant klubą, neleis atsirasti tokiems trikdžiams.

Visi EnGarde klubo nariai laikysis šių elgesio standartų:

 • Jūsų tikslas lankantis EnGarde klube yra suteikti žmonėms priimtiną žaidimo vietą užtikrinant aukštus sportinio meistriškumo ir elgesio standartus ir gerbiant kitų norų norą tai daryti atmosferoje ir tokiomis sąlygomis, kurios yra palankios klubo pobūdžiui, žaidimui.
 • Gerbkite vietą, jos patogumus ir klubo turtą.
 • Gerbkite kitų žaidėjų nuosavybę.
 • Negalima bėgioti.
 • Draudžiama spardyti bet kokius daiktus
 • Draudžiama dalyvauti bet kokioje kitoje fizinėje veikloje kuri trikdo kitų vaidėjų būvimą.
 • Draudžiama sąmoningai nutraukti kitus žaidimus nuo žaidimų.
 • Draudžiama žaisti, vaidinti nesubrendusį arklio žaidimą.
 • Draudžiama piktnaudžiauti stalais ir įranga.
 • Draudžiama bet kokia kita veikla, elgesis, kurį gali būti suprastas kaip nepadorus elgesį.
 • EnGarde klubas aktyviai neskatina kai kurių žaidimų aspektų, tokių kaip žaidimų laužimas, taisyklių teisininkavimas, ir kiti apgalvoti žaidimo metodai, skirti atimti malonumą iš žaidimų.
 • Gerbkite teisėjo sprendimą, jei jis yra.
 • Būkite mandagus savo klubo nariams ir gerbkite jų žaidimų sistemų, miniatiūrų ir kt.,  pasirinkimą.
 • Blogos kalbos, asmeniniai ginčai ir kitų žaidėjų tyčiojimasis ar žeminimas nebus toleruojami.
 • Bet kokios agresijos elgesio formos yra nepriimtinos. Žaidimo metu išreikštos agresijos (atvaizdavimo) priemonės yra laikomos socialinio priimtinumo srityje tol, kol toks elgesys nepatenka į pavojingesnes vietas, pvz.: priekabiavimą ar patyčias…
 • Atminkite, kad žaidimai yra socialinis įvykis ir susitikimas, o visi žaidžiantys ar nešantys žaidimus taip pat turi būti socialiai įtraukti į naujus ir esamus narius, įtraukdami juos į žaidimus ir, kur įmanoma, mokydami ar parodydami žaidimą ir paaiškindami taisykles. Tai padeda sukurti naujus žaidėjus, taip pat praplečia žmonių supratimą ir žinias apie žaidimus.
 • Greitai ir draugiškai išspręskite ginčus dėl taisyklių, naudodamiesi atitinkama taisyklių knyga, paprašydami kito nario ar metant kauliuką.

ORGANIZACIJA

EnGarde klubo mokesčiai

EnGarde klubo organizatoriai yra nustate metams klubo mokesčius už suaugusius ir jaunesnius narius, dalyvaujančius standartiniuose susitikimuose, kaip ir maisto ar gėrimų talonai. EnGarde organizatorius taip pat gali nustatyti papildomus taršos, tvarkos, priežiūros mokesčius arba keisti juos savo nuožiūra, tinkamai atsižvelgdamas į finansines aplinkybes ir įvykius. Šie mokesčiai atspindi vietų įsipareigojimą užtikrinti reguliarią sąžiningą prekybą.

EnGarde klubo turtas

Klubo turtas (žaidimų įranga, grynieji pinigai ir pinigai) priklauso klubo organizatoriui arba esamiems nariams.

 • Jei klubas kada nors nustos veikti, turtas bus paskirstytas Organizatoriui, dabartiniams nariams ar pirminiams savininkams kuo tolygiau. (Žr. Pakeitimus / nutraukimą)
 • Pastaba: Apibrėžimas dabartinių narių bet kuriuo metu bus tiems, kurie turi dalyvauti daugiau nei pusė žaidimų susitikimų per paskutinius šešis mėnesius.
 • Visi nariai, paskolinę savo dekoracijas/įrangas ar žaidimus klubui, gali juos pasiimti bet kuriuo metu, ypač jei jie išeina iš klubo. Apie tai pirmiausia reikia pranešti klubo organizatoriui. Viskas, kas liko, bus laikoma klubo turtu.

EnGarde klubo pareigūnai

Klubui vadovaus klubo organizatoriai. Kitos pozicijos, pvz., Renginių organizatoriai, bus užimtos kiekviename renginyje.

 • Renginio pareigūnai turi dalyvauti bent pusėje per pastaruosius 12 mėnesių vykusių posėdžių, kad galėtų eiti šias pareigas.
 • Kiekviename klubo susirinkime dalyvaus mažiausiai vienas paskirtas pareigūnas.

Klubo organizatorius gali paskirti kitus susitikimus (pvz., Renginių organizatorius, socialinių tinklų valdytojus, žiniatinklio vadybininką), kaip jiems atrodo tinkama. Šie susitikimai galioja tuo metu vykusio paskyrimo trukme.

Balsavimas ir klubo sprendimai

Jei klubo organizatorius ar paskirtas vyresnysis narys mano, kad būtina pakeisti taisykles, arba likviduoti klubą, arba konsultuotis su nariais kitu klausimu, jie turi sušaukti neeilinį susirinkimą, kad klubo nariai galėtų priimti sprendimą. Klubo organizatorius taip pat turi paskelbti susirinkimą, jei gauna raštišką daugumos narių prašymą dėl vieno konkretaus ar konkretaus klausimo. Išsamią informaciją apie neeilinį susirinkimą turi paskelbti klubo organizatorius ne vėliau kaip prieš 1 savaitę.

Klubo organizatorius arba paskirtas vyresnysis narys viešai registruos klubo susirinkimuose priimtus sprendimus. Įrašą galės peržiūrėti kiekvienas klubo narys paskelbtoje laikmenoje.

Balsuoti gali tik dabartiniai nariai (ne lankytojai ar narių svečiai).

ENGARDE KLUBO ATSTOVAVIMAS

Tie, kurie atstovauja klubui lygos rungtynėse ir turnyro žaidimuose.

Nė vienas narys neturi absoliučios dieviškos teisės atstovauti EnGarde klubui varžybose. Tą garbę reikia pelnyti parodžius brandų įsipareigojimą ir teisingą elgesį.

Klubas vertinamas kviestinių komandų / narių pagal narių elgesį ir jų parodytą mandagumą. EnGarde klubas jokiomis aplinkybėmis netoleruos lankytojų nesąžiningumo.

Kaip ir visuose žaidimuose, teisėjas bus nešališkas priimdamas sprendimus ir nė vienas žaidėjas neabejoja tuo sprendimu (leidžiama pateikti pagrįstą užklausą dėl taisyklių supratimo).

(Tokie pykčiai kaip kauliukų ar žaidimo gabalų mėtymas, stalo daužymas ar spardymas ar žodinis priešininko piktnaudžiavimas rodo visišką žaidimo ir klubo etiketo nepaisymą. Prašome suprasti, kad galite ir būsite paprašyti palikti klubą. (Žr. Drausmines priemones )).

VISI EnGarde klubo žaidėjai turi būti malonus pralaimėdami ir pasveikinti varžovą. Laimėk ar pralaimėk – nepalik žaidimo zonos bent jau nespaudęs varžovų rankos.

Žaidžiant rungtynes ​​mūsų namuose, priešininkų komanda (-os) yra mūsų SVEČIAI (-ai) ir su ja reikia elgtis padoriai. Suteikite jiems malonumą, kurį svečiai nusipelno, kad užtikrintų jų komfortą, gerovę, malonumą.

Baigę rungtynes ​​turite įsitikinti, kad svečiai, kitų klubo nariai patalpas palieka tvarkingai atsisveikina su savo varžovais ir padėkoja priešininkų komandai už rungtynes.

EnGarde klubo reikalavimai prieš ir po rungtynių

Klubas veikia 24/7 val. par parą. Dėl šios priežasties lentelės ir žaidimų zonos turi būti švarios ir paliktos tvarkingos. Visi žaidimai, miniatiūros turi būti sudėtos į vietas. Jeigu žaidimas trunka daugiau negu vieną dieną turima registruoti stalą užimtumo dalyje. Nesitikėkite, kad atvykę į rungtynes, už jus bus viskas parengta ir sudėta – tai jūsų atsakomybė!

Jei norite šiek tiek laiko prieš rungtynes, nurodykite tai savo atvykimo metu.

Žaidimų kambariai, stalai tūri būti registruojami iš anksto.

Užbaigus rungtynes, visi klubo namų nariai privalo išardyti/sutvarkyti stalą ir grąžinti juos į tinkamą saugojimo vietą, išvalyti kėdes ir pan., ir užtikrinti, kad šioje srityje nebūtų puodelių, skardinių ir bet kokių kitų šiukšlių.

Jei dalyvauja klubo organizatorius, namų komandos kapitonas turi jiems pranešti apie jūsų rungtynių galutinį rezultatą. Tas komandos kapitonas taip pat yra atsakingas už rezultatų paskelbimą atitinkamam skyriaus sekretoriui / socialinės žiniasklaidos puslapiui / kampanijos organizatoriams, nebent klubo narys sutiko atlikti šią pareigą jūsų vardu.

DRAUSMINĖ POLITIKA

 • EnGarde klubas pasilieka teisę taikyti šiuos drausminius veiksmus ir politiką, jei kuri nors iš pirmiau nurodytų taisyklių ir (arba) elgesio standartų yra pažeista ar nepaisoma, ir, nors to nenumatoma, gali pasitaikyti progų kai klubas privalo veikti, kad apsaugotų savo narius nuo situacijos ar situacijų, kurios susidaro dėl vieno ar kelių narių elgesio. Nariai gali būti laikinai sustabdyti lankymąsi klube esant tokioms aplinkybėms arba pažeidus mūsų elgesio standartus.
 • Kai raštu pateikiamas skundas, kuriame teigiama, kad narys pažeidė klubo taisykles, kaip nurodyta EnGarde klubo taisyklėse ir elgesio standartuose. Tokiu atveju klubo organizatorius teirausis, ar susijusios šalys gali susitarti dėl neformalaus sprendimo.
  • Tokiu atveju nereikia imtis jokių tolesnių veiksmų, tačiau jei ne, klubo organizatorius turi suorganizuoti narių ar pagrindinių narių susitikimą, kad aptartų įtarimus ir nuspręstų, ar narystės sustabdymas yra tinkamas.
 • Kai raštu pateikiami trys ar daugiau nusiskundimų, kurie gali būti laikomi nedideliais, dėl atskiro nario elgesio, klubo organizatorius per kitą žaidimų sesiją automatiškai aptars šio nario elgesį, o ne socialinį susitikimą/renginį. Klubo organizatorius gali nuspręsti raštu įspėti tą narį dėl šio elgesio. Jei toks elgesys pasikartotų, situacija bus nagrinėjama taip, kaip nurodyta toliau iv skirsnyje.
 • Kai pateikiamas skundas, teigiantis, kad narys pažeidė klubo taisykles, kaip nurodyta EnGard klubo taisyklėse ir elgesio standartuose, kurie, kaip įrodyta, arba sukelia antrinį įspėjimą. Tokiu atveju klubo organizatorius teirausis, ar susijusios šalys gali susitarti dėl neformalaus sprendimo.
  1. Tokiu atveju nereikia imtis jokių tolesnių veiksmų, išskyrus pirminį žodinį ir rašytinį įspėjimą, tačiau jei ne, klubo organizatorius turi suorganizuoti narių ar pagrindinių narių susitikimą, kad aptartų įtarimus ir nuspręstų sustabdymo trukmę. narystė yra tinkama.
 • Kai tariama, kad narys elgėsi taip, kad sukėlė pavojų kitam(-iems) nariui(-iams) arba jiems patiems. Šiomis aplinkybėmis klubo organizatorius turi suorganizuoti klubo susitikimą, kuriame aptars įvykį ir nuspręs, ar narystės sustabdymas yra tinkamas.
 • Kai yra įtarimas, kad narys EnGarde klubą vygdo arba įtariamas vygdant nusikalstamas veiklas ar padarė sunkų nusikaltimą. Tokiu atveju klubo organizatorius turi nedelsdamas sustabdyti nario pareigas ir pranešti apie jo/jų sustabdymą, kol bus baigti policijos tyrimai ir bet kokia teisminė procedūra.
 • Kai tariama, kad klubo narys elgėsi taip, kad pakenkė klubo reputacijai. Šiomis aplinkybėmis klubo organizatorius turi surengti kitos narystės susitikimą, kad aptartų įtarimus ir nuspręstų, ar narystės sustabdymas yra tinkamas, ir būtina imtis tolesnių veiksmų dėl žiniasklaidos atsakymo.
 • Išskyrus aukščiau (iii) skirsnyje nurodytus atvejus, kai sustabdymas yra neterminuotas, klubo organizatorius turi teisę keisti sustabdymo laikotarpį nuo vieno iki keturių klubo susitikimų, jei mano tinkamu. Jei klubo organizatorius mano, kad situacija yra tokia rimta, kad reikia griežtesnio sprendimo, organizatorius ir vyresnioji narystė gali paskambinti neeilinį susirinkimą, norėdami atitinkamą narį ilgesniam laikui sustabdyti arba pašalinti. Išsiuntimas yra pagrindinė sankcija klubui ir nebus taikoma lengvai, tačiau ją paskyrus, ją galima pakeisti tik balsavus daugumai narių.
  1. Nepriklausomai nuo laikotarpio, laikinai sustabdytas narys negali lankytis Klubo vietos rezervavimo zonoje ir nedalyvauti jokioje klubo veikloje, kol bus sustabdytas. Nesilaikymas automatiškai sustabdys vieno mėnesio susitikimą, eis iš eilės į bet kokį dabartinį sustabdymą ir gali paskatinti neeilinį susirinkimą aptarti situaciją.
 • Atsitiktinė žala, atsitiktinė ar kenkėjiška žala. Nors matėme, kad įvyksta nelaimė, reikia pažymėti, kad žmonės daug investuoja į savo žaidimus ir modelius, todėl prašome žmonių gerbti visus ant stalo esančius daiktus ir elgtis su jais pagarbiai bei atsargiai. Nariai privalo susilaikyti nuo bet kokio elgesio, galinčio pakenkti bet kokiam klubo turtui, ir bet kuris iš narių ar lankytojų nedelsdamas praneša klubo organizatoriui, vyresniajam nariui ar renginio organizatoriui apie bet kokią atsitiktinę jų padarytą žalą, kitų padarytą žalą. ar padarytos žalos klausimus.Nors EnGarde klubas ne visada gali pakeisti trūkstamus, sugadintus ar pamestus daiktus, jis išlaiko ryšius su Ikandu, iTTuva, Network Gate, Baltas Drakonas, Vaidmenų žaidimai, todėl gali būti įmanoma padėti taisyti, atstatyti ar padėti pakeisti komponentus / modelius / daiktus. Praėjus ne daugiau kaip 5 (penkioms) dienoms po pirminio pranešimo apie defektus, bus padaryta žala / nuostoliai, susiję su pagalba / taisymu ar pakeitimu. Po to EnGarde klubų politika neleis per daug pakeisti.
  1. Jūsų gali būti paprašyta užpildyti pretenzijos formą arba pateikti papildomos informacijos, kad galėtumėte pateikti ieškinį. Jei to nepadarysite, tai gali reikšti, kad jūsų paraiška bus atidėta / atmesta.
  2. Pavogus bet kokią įrangą, auka privalo apie vagystę informuoti klubo organizatorių ir (arba) vyresnįjį klubo narį ar renginių organizatorių bei pateikti išsamią informaciją ir visą susijusią informaciją. Tokia informacija bus perduota atitinkamoms institucijoms.
  3. Kenkėjiška jūsų įrangos žala, apie kurią administratoriui nepranešta per 5 (penkis,), nebus įskaitoma dėl bet kokių reikalavimų, nors drausminės procedūros vis tiek gali būti taikomos, tai netrukdo klubo nariams dalyvauti civilinėse ar baudžiamosiose bylose, siekiant susigrąžinti išlaidas, o klubas stengsis padėti šiais klausimais, kai tik gali.

Sąlygos ir nuorodos

  • Atsitiktinė žala reiškia fizinį jūsų įrangos sugadinimą , sunaikinimą ar sugedimą dėl nenumatyto įvykio, kuris padaro fizinę žalą ir neleidžia tinkamai veikti. Netyčinė žala apima žalą, atsirandančią dėl to, kad jūsų įranga liečiasi su vandeniu ir kitais skysčiais
  • Pažeidimas / sugadinimas reiškia atsitiktinę žalą ir žalingą žalą.
  • Žaidimas reiškia bet kokio tipo korteles, stalviršius ir stalo žaidimą, įskaitant komponentus.
  • Įranga reiškia bet kokią žaidimų įrangą, kuri jums buvo suteikta paskolos būdu arba kurią įnešate į Klubą naudoti sau arba kartu su kitais.
  • Pertekliai reiškia sumą, kurią turite sumokėti po kiekvieno sėkmingo ieškinio.
  • pamesta / pradadote reiškia:
   • (i) Jūs netyčia ar netyčia palikote savo įrangą bet kurioje vietoje ir tada ji dingo; arba
   • (ii) jūsų įranga yra žinomoje vietoje, bet jūs negalite pagrįstai jos buvimo vieta; arba
   • (iii) Jūsų įranga dingo ir nesate tikri, kaip.
  • Kenkėjiška žala reiškia, kai žalą jūsų įrangai sąmoningai padarė kitas asmuo, o ne jūs.
  • Vagystė ar pavogta reiškia, kad žinomi ar nežinomi žmonės paima jūsų įrangą, norėdami neteisėtai ir visam laikui atimti iš jūsų turimą įrangą.
  • Jūs / Jūsų reiškia jus, kol esate vyresnis nei 13 metų, ir bet kurį asmenį, kurį jūs įgaliojote naudoti Įrangą.

Drausmės standartai

 • Tikimasi, kad kiekvienas narys klubo susitikimų metu laikysis aukštų elgesio ir elgesio standartų, laikydamasis elgesio standartų politikos, atstovaudamas klubui. Kartais, kai akivaizdu, kad nebuvo laikomasi klubo elgesio taisyklių arba kai nario elgesys aiškiai neatitinka jokių priimtinų standartų, gali tekti pradėti drausminį procesą.
 • Aiškūs netinkamo elgesio pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja: Klubo taisyklių nesilaikymas, netinkamas elgesys su kitais klubo nariais, aplaidumas.
 • Didelio netinkamo elgesio pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja:
 • Užpuolimas,
 • Kova, bet koks veiksmas, keliantis pavojų kito asmens saugumui,
 • Grasinantis ar įžeidžiantis elgesys,
 • Priekabiavimas, persekiojimas ar diskriminacija,
 • Seksualinis narių ar kitų asmenų užpuolimas toje vietoje, seksualinis priekabiavimas,
 • Vagystė, sukčiavimas ar piktnaudžiavimas klubo lėšomis,
 • Klubo įnešimas į reputaciją.

Pažeidus drausmę, reikia laikytis toliau nurodytos tvarkos. Drausmės politika apibūdina sutartą požiūrį ir procesą, kaip spręsti netinkamo elgesio klausimus. Mūsų tikslas yra užtikrinti teisingą ir nuoseklų elgesį su visais.

Drausminė procedūra

Pirmą kartą pažeidėjas gaus žodinį neoficialų papeikimą ir paaiškinimą, kodėl konkretus elgesys buvo nepriimtinas; ir supratimas sutiko, kad tai nebus kartojama.

 1. Nesilaikant to žodinio perspėjimo ir po to įvykdyto pakartotinio nusikaltimo, bus pateiktas oficialus rašytinis perspėjimas, kuris pareikalaus pagerinti elgesio nuostatas ir prireikus atsiprašyti.
 2. Antrinis nesugebėjimas atsižvelgti į rašytinį įspėjimą ir paskesnį pakartotinį nusižengimą sukels galutinį įspėjimą tiek žodžiu, tiek raštu, įspėdamas, kad reikės pagerinti elgesio nuostatas ir prireikus atsiprašyti, po kurio laikinai uždrausta (x) įvykiai.
 3. Jei šie du pradiniai veiksmai nepadės ištaisyti elgesio, pažeidėjui bus visam laikui uždrausta prisijungti prie klubo, ir nusikalstama šalis ar klubo operatorius galės nuspręsti, ar yra įrodymų, ar teisinių turėtų būti imtasi civilinių veiksmų, ir tas pats pasakytina apie bet kokį baudžiamąjį procesą dėl tokių veiksmų. Dėl to negalima derėtis.

Šiurkštus netinkamas elgesys yra klubo nario elgesys, kuris yra toks blogas, kad sugadina nario ir organizatoriaus santykius ir kurį verta nedelsiant atleisti be įspėjimo ar vietoje įspėjimo. Todėl, atsižvelgiant į netinkamo elgesio pobūdį, įžeista / sužeista šalis (-ys), svetainės savininkas (-ė) ar klubo operatorius galės nuspręsti, ar reikia įrodymų ar teisinių priemonių dėl civilinių veiksmų, ir tas pats pasakytina bet kokiam baudžiamajam procesui dėl tokių veiksmų. Dėl to vėl negalima derėtis.

Įspėjimo lygiai ir sankcijos

ĮSPĖJAMAS LYGIS

GALIMA SANKCIJA

Neformalus įspėjimasŽodinis įspėjimas
1 -as oficialus įspėjimasRašytinis įspėjimas
2 -asis oficialus įspėjimasGalutinis įspėjimas
3 -as oficialus įspėjimasNarystės sustabdymas ir nutraukimas
Šiurkštus netinkamas elgesysNarystės sustabdymas ir nutraukimas

 Neformalus įspėjimo procesas ir galimi rezultatai bei bendros nuomonės

 • Neformalus įspėjimas
 • Paprastai prieš pradedant oficialią drausminę procedūrą, EnGarde klubas arba Ikandu neoficialiai tvarkys nedidelius klausimus. Tokie klausimai turi būti sprendžiami greitai, kad būtų išvengta eskalacijos ir diskretiškai. Norint užkirsti kelią problemai pasikartoti, dažnai pakaks klubo nario pažymėti problemą (paprastai žodžiu). Nesvarbūs klausimai turėtų būti sprendžiami neoficialios diskusijos būdu. Narys turi būti informuotas, kad dėl tolesnio nepriimtino elgesio ar netinkamo elgesio gali būti imtasi oficialių drausminių nuobaudų, o nariui turėtų būti aiškiai pasakyta, kad jis gavo neoficialų įspėjimą, o Pažeidėjui turi būti aišku, kokių pokyčių reikia. (Kaip ir piktnaudžiavimas, grasinimai ar smulkūs piktnaudžiavimo komentarai.)
  • Klubo organizatorius arba paskirtas vyresnysis narys turėtų aptarti bet kokią pagalbą, kurios reikia, kad narys galėtų tobulėti. Turėtų būti surašytas diskusijos užrašas, nurodant datą, faktą, kad buvo pateiktas neoficialus įspėjimas, ir veiksmus, kurių narys reikalauja pagerinti.
  • Jei nereikia imtis jokių tolesnių veiksmų, bylos pastaba turėtų būti pašalinta po 12 mėnesių.
 • Oficialus įspėjimo procesas ir galimi rezultatai
 • Jei nario elgesys nepagerėjo ir po neformalaus perspėjimo arba kai reikalas rimtesnis, gali prireikti oficialių drausminių procedūrų. Bet kokie tolesni netinkamo elgesio atvejai per įspėjimą dėl drausmės gali ir greičiausiai paskatins tolesnes drausmines bylas, paprastai kitame oficialaus proceso etape.
 • Drausmės pažeidimo tyrimą turi atlikti klubo organizatorius arba paskirtas vyresnysis narys. Didelio netinkamo elgesio atveju dalyvio narystė gali būti sustabdyta, kol bus baigtas bet koks būtinas procedūrinis tyrimas. Klubo organizatorius, išskyrus atvejus, kai dalyvauja šiame klausime, vyresnysis klubo narys, nedalyvaujantis, turi susisiekti su nariu laišku ar el. paštu ir paprašyti susitikimo aptarti drausmės pažeidimą. Ši raidė arba siųsti reikia duoti po 3 dienų minimalus pranešimo apie susirinkimo sustojimo, ir turi būti išsamiai komunikate Valstybės vaiko teisių atstovavimo, ar galimas nario nušalinimas yra galimas rezultatas, konkreti susirinkimo priežastis, įskaitant išsamią informaciją apie įtarimą, įskaitant datas ir laiką, visus patirtus nuostolius ar poveikį Klubui, ir visų dokumentų, kurie gali būti paminėti susirinkime, kopijas, įskaitant liudytojų parodymai.
 • Tada posėdis turi įvykti, o narys (-iai) turėtų būti informuotas (-i) apie bet kokį sprendimą ir teisę kreiptis į apeliaciją. Narys turi teisę apskųsti drausmines nuobaudas kiekviename oficialiame procedūros etape. Apeliacijos turi būti pateiktos per 7 kalendorines dienas nuo drausmės rezultatų rašto ar pranešimo gavimo.
 • Apeliacijos
 • Taigi apeliacijos procesas yra toks: Jei nariui taikomas įsakymas arba oficialus įspėjimas, tada norėdamas pateikti apeliaciją, narys turi raštu išdėstyti skundo motyvus klubo organizatoriui arba paskirtam vyresniajam nariui. Nariai privalo aiškiai nurodyti išsamias apeliacijos priežastis. Gavę apeliacinį laišką, klubo organizatorius arba paskirtas vyresnysis narys išsiųs nariui apeliacijos patvirtinimo laišką ir apeliacinio susirinkimo kvietimą.
  . Tai turi būti daroma prieš apeliacinį susirinkimą, apeliacinė komisija turėtų būti informuojama apie visus svarbius faktus. Apeliacijoms paprastai pirmininkauja klubo organizatorius arba paskirtas vyresnysis narys, tiesiogiai nedalyvavęs drausmės procese. Įvykus apeliaciniam posėdžiui, nariui bus pranešta apie bet kokį sprendimą ir šis sprendimas yra galutinis.
  • Apeliacijos rezultatas gali būti:
   • Atmesti apeliaciją,
   • Patvirtinti pradinius drausminius veiksmus
   • Padidinkite arba pridėkite griežtesnių baudžiamųjų atsakymų.

Pakeitimai / sprendimas

Jokių klubo taisyklių ir elgesio standartų pakeitimų ar klubo likvidavimo negalima atlikti be klubo organizatoriaus ir mažiausiai dviejų trečdalių klubo narių sutikimo. Atsiradus likvidavimui, Klubo organizatorius arba paskirtas vyresnysis narys nutrauks visus Klubo įsipareigojimus ir visi turimi pinigai bus panaudoti visoms neapmokėtoms klubo išlaidoms padengti. Organizatoriui nepriklausantį kraštą ir turtą kadenciją baigiantis Klubo organizatorius kuo teisingiau paskirstys narystei.


BENDRA SANTRAUKA

Klubo organizatorius sutinka, kad didžioji dauguma klubo narių elgiasi atitinkamai ir nenori įžeisti to darančiųjų. Deja, tačiau visada bus nedaugelis, kurie savo blogo elgesio ir netinkamo elgesio bei elgesio kaip tvenkinys metu nerodys pagarbos kitiems. EnGarde klubas negali sau leisti toleruoti tuos, kurie siektų žengti ar sąmoningai įžeisti, mes siekiame sukurti darnesnius bendruomenės ryšius su kitais klubais ir žaidimų verslais bei organizatoriais.

Klubo narių elgesys: visi klubo nariai ar lankytojai privalo laikytis: Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Žmogiškumo įstatymų ir bendrųjų įstatymų; Visi Lietuvos Respublikos sveikatos ir saugos įstatymai, taisyklės yra taikomi EnGarde klubo nariams; Klubo taisyklės, nurodytos vidaus konstitucijoje.

  wpChatIcon